Bank Spółdzielczy w Miliczu

Od wielu lat Bank Spółdzielczy w Miliczu patronuje Szkolnej Kasie Oszczędności, która działa w naszej szkole. Współpraca owocuje wieloma osiągnięciami. Największym są zajmowane czołowe miejsca w Ogólnopolskim Konkursie w ramach Programu TalentowiSKO „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” „Talenty dodajemy”. Głównym celem SKO jest wdrażanie uczniów do szeroko pojętego systematycznego oszczędzania. Oszczędzamy pieniądze, prąd, wodę , papier. Uczniowie zbierają makulaturę, aluminium, plastikowe nakrętki i oczywiście pieniądze. Organizowane są pogadanki, konkursy, prezentacje multimedialne, Festiwal Oszczędzania, przedstawienia teatralne oraz zbiórka pieniędzy na schronisko dla zwierząt. Ważne wydarzenia zapisywane są w kronice SKO . Na platformie TalentowiSKO prowadzony jest blog naszej szkoły. Pierwszą opiekunką SKO była pani Stefania Gul, a od 1987 Marlena Wasiczko.

W ramach współpracy z Bankiem Spółdzielczym w szkole odbywają się konkursy szkolne i powiatowe:

  • „Kasjer na Medal” dla młodszych uczniów,
  • „Bank Spółdzielczy wczoraj i dziś” dla starszych uczniów.

Drużyna Naszej Szkoły zajęła I miejsce w konkursie powiatowym „Bank Spółdzielczy wczoraj i dziś”. W 2017 roku Szkoła nawiązała współpracę z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości. Uczniowie brali udział w Europejskim Quizie Finansowym.

W tym roku szkolnym 2020/2021 uczniowie startowali w dwóch konkursach organizowanych przez Fundację: „Święty Mikołaj zachęca do oszczędzania”, “Z kredką i pędzlem w świecie finansów”. Praca wykonana przez uczennicę klasy VII a – Matyldę Buczkowską została oceniona najwyżej. Powyższe działania koordynowała Pani Renata Pałka.

Nadleśnictwo Żmigród

Od 24 lat nasza szkoła współpracuje z Nadleśnictwem Żmigród. Uczniowie klas I – III uczestniczyli w cyklicznych zajęciach w Leśnym Kompleksie Promocyjnym, dzięki którym mogli poznawać świat otaczającej nas przyrody poprzez liczne wycieczki tematyczne po lesie, zajęcia praktyczne (np. sadzenie drzewek), gry dydaktyczne, zabawy dramowe. Koordynatorem tych działań jest Pani Grażyna Łysoń.

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy”

Współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy” udział m.in. w realizacji projektu „Przyjaciele pomnikowych drzew” oraz w wycieczkach terenowych w ramach projektu „Osobliwości historyczne i przyrodnicze Doliny Baryczy”.

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Współpraca z pracownikami Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” m.in. w realizacji corocznej „Akcji Żaba”, Akcja ta jest prowadzona przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych na terenie Doliny Baryczy od roku 2006. Zadaniem akcji jest ratowanie przez uczniów (codzienne dyżury zespołów uczniowskich w okresie kwiecień – maj) populacji żab i polega na wyłapywaniu i przenoszeniu przez jezdnię żab do zbiornika wodnego w okolicach miejscowości Łąki. Corocznie uczniowie naszej szkoły w ten sposób ratują życie setek okazów (w roku szkolnym 2017/2018 przeniesiono rekordowo 1970 żab, w bieżącym roku „tylko” 424)

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS”

Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS – realizacja i udział w projektach ekologicznych m.in. pozyskiwanie grantów na udział w warsztatach przyrodniczych oraz zajęć laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej w ramach projektu „Młody Chemik Eksperymentuje”.

Stowarzyszeniem „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”

Współpraca ze Stowarzyszeniem „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” w pozyskiwaniu grantów na realizację warsztatów terenowych na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy.

LKS „Barycz” Sułów

Historia współpracy rozpoczęła się wiosną w 1947 r. Prekursorami i organizatorami życia sportowego młodzieży byli: kierownik Szkoły Podstawowej „Tysiąclecia” w Sułowie Tadeusz Suchorowski i nauczyciel Jan Demski, to on był pierwszym prezesem klubu pod nazwą LZS „Barycz” Sułów. Współpraca między szkołą, a klubem była zawsze i jest do dziś pro – sportowa dzięki właściwym wyborom. Ponad 70-lat współpracy, gdzie prawie wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego pracowali zawodowo w szkole i dbali nad sprawnym rozwojem dzieci, a w godzinach popołudniowych organizowali treningi w różnych dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa , piłka ręczna, podnoszenie ciężarów, tenis stołowy, biegi przełajowe.

W różnych latach te dyscypliny miały wzloty i upadki, ale zawsze dominującą dyscypliną sportową przez wszystkie lata była i jest do dziś piłka nożna.

Zasłużeni ze strony szkoły :

  • Dyrektorzy, Suchorowski Tadeusz, Henryk Bilski, Danuta Mulik, Edmund Bienkiewicz, Wiesław Mulik.
  • Nauczyciele: Jan Demski, Marian Goczling, Jerzyk Mrozek, Edmund Bienkiewicz, Andrzej Romanowicz.
  • Ze strony klubu: Prezesi Jan Demski, Michał Drozd, Bronisław Bienkiewicz, Stanisław Bienkiewicz, Tadeusz Hupało, Grzegorz Żyto, Andrzej Masztalerz.
  • Trenerzy: Bronisław Rosiak, Józef Rybiński, Eugeniusz Mrozek, Bronisław Bienkiewicz , Stanisław Bienkiewicz, Andrzej Masztalerz, Andrzej Romanowicz, Grzegorz Żyto, Przemysław Grochowicki, Dominik Piotrowski.

Salos „Avanti” Sułów

Współpraca Szkoły Podstawowej w Sułowie z Salosem Avanti Sułów odbywa się od wielu lat na różnych płaszczyznach ze szczególnym uwzględnieniem sportu.
W roku 2015 został zorganizowany turniej piłki nożnej halowej dla uczniów klas 4 – 6 z okazji 200 – setnej rocznicy urodzin św. Jana Bosco patrona salezjan i młodzieży. Turniej ten stał się imprezą cykliczną odbywającą się zawsze podczas ferii zimowych. Od roku 2015 odbyło się 6 edycji turnieju – nie odbył się w roku 2021 ze względu na pandemię. Celem turnieju jest popularyzowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz przedstawienie postaci świętego Jana Bosco i jego prewencyjnego systemu wychowawczego.

Wojewódzkie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Start Wrocław

W 2002 r. w naszej szkole odbyły się „Otwarte Zawody Integracyjne w Podnoszeniu Ciężarów”. Organizatorzy zawodów to: Wojewódzkie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Start Wrocław, Towarzystwo Przyjaciół Sułowa oraz Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie . W zmaganiach sportowych organizowanych corocznie brało udział wielu zawodników z całej Polski i z zagranicy, na czele z wielokrotnymi mistrzami Polski, medalistami Mistrzostw Europy i Świata, a także uczestnikami Paraolimpiad. Odbyło się XV edycji zawodów.

Towarzystwo Przyjaciół Sułowa

Od wielu lat Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Sułowa, którego prezesem jest Pan Mirosław Niedbała. Wspólnie organizowane przedsięwzięcia cykliczne to: MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „Magiczne miejsca Doliny Baryczy” oraz „Otwarte Zawody Integracyjne w Podnoszeniu Ciężarów”. Dzięki współpracy zrealizowano również projekt edukacyjny „Juliusz Słowacki – patron naszej szkoły”, w ramach którego przeprowadzono wiele konkursów: recytatorski „Poezja Juliusza Słowackiego, literacki „Życie i twórczość Juliusza Słowackiego”, plastyczny „Portret Juliusza Słowackiego oraz zorganizowano wycieczkę do Krakowa (Krypta Wieszczów Narodowych na Wawelu).

Ochotniczej Straż Pożarna w Sułowie

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułowie często uatrakcyjniają obchody Dnia Dziecka w naszej szkoły. Uczniowie mogą wówczas zasiąść w wozie strażackim, przymierzyć ubiór strażaka, a także zobaczyć inscenizowane pokazy gaszenia ognia.

Grupy młodszych klas bywają również gośćmi w sułowskiej remizie strażackiej.

Państwowa Straż Pożarna

Policja

Parafia Rzymsko-Katolicka w Sułowie

Wieloletnia współpraca z Parafią Rzymsko-Katolicką w Sułowie przejawiała się w licznych działaniach przynoszących owocne efekty. W coroczne odchody Święta Trzech Króli organizowane przez parafię włączają się uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami. Wspólne przejście orszaku po ulicach Sułowa kończące się w Szkole Podstawowej w Sułowie bądź w Domu Kultury w Sułowie uatrakcyjnia śpiew kolęd w wykonaniu zespołu wokalnego Szkolne Nutki (opiekun – Pani Anetta Mulik) oraz przedstawienia bożonarodzeniowe przygotowane przez uczniów koła teatralnego (opiekun – Pani Alina Snażyk). W dniach poprzedzających Święto Zmarłych uczniowie wraz z wychowawcami udają się na sułowski cmentarz w celu uporządkowania i zapalenia zniczy na opuszczonych grobach. W wielu uroczystościach kościelnych szkołę naszą reprezentuje poczet sztandarowy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Miliczu filia w Sułowie

Od 7 lat nasza szkoła na stałe współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną w Miliczu filia w Sułowie. Cykliczne spotkania przedszkolaków i dzieci z klas I-III okazały się świetnym pomysłem na rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania książką oraz promocję czytelnictwa od najmłodszych lat. Ścisła współpraca zaowocowała powstaniem wielu ciekawych inicjatyw na rzecz czytania, takich jak: autorskie spotkania z pisarzami i poetami dla dzieci, wystawy okolicznościowe, konkursy czytelnicze, zajęcia z książką, gry i zabawy związane z książką i czytaniem, charytatywna zbiórka książek na rzecz małych bibliotek „Kinder. Przerwa na wspólne czytanie”, akcja „Mała Książka Wielki Człowiek”, „Cała Polska czyta dzieciom”.

Ośrodek Kultury w Miliczu – filia w Sułowie

Nasza szkoła od lat współpracuje z Ośrodkiem Kultury w Miliczu – filia w Sułowie na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest organizacja cyklicznych konkursów (Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny „Magiczne miejsca Doliny Baryczy”) oraz Festiwalu Małych Form Teatralnych. W Domu Kultury mają miejsce również uroczystości związane z upamiętnieniem ważnych rocznic, które są prezentowane społeczności lokalnej , m.in. obchody 200. rocznicy patrona naszej szkoły Juliusza Słowackiego. Dzięki tej współpracy uczniowie kół artystycznych prezentują swe zdolności w trakcie odchodów Sułowskich Dni Kultury na Placu im. Tadeusza Suchorowskiego w Sułowie, a zespół wokalny Szkolne Nutki i uczniowie koła teatralnego klas IV – VIII wielokrotnie prezentowali programy artystyczne w trakcie jarmarku bożonarodzeniowowego na milickim rynku.

Dzięki współpracy uczniowie mogą uczestniczyć w wielu spotkaniach z ciekawymi ludźmi: pisarzami, podróżnikami, muzykami, oglądać ciekawe przedstawienia teatralne. Również wiele spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Ojca organizowanych przez grupy przedszkolne i klasy wiele spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Ojca I – III miało miejsce w sali widowiskowej Domu Kultury.

Fundacja PZU