Festiwal Małych Form Teatralnych

W roku 2004 w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie zorganizowano po raz pierwszy Festiwal Małych Form Teatralnych. Festiwal doczekał się już piętnastu edycji. Rokrocznie pod czujnym okiem wychowawcy każda klasa przygotowuje przedstawianie teatralne na określony temat (tematyka nawiązuje do propagowania postaw ekologicznych, patriotycznych, rozbudzania świadomości czytelniczej, uświadamiania zagrożeń ze strony niewłaściwego używania komunikatorów społecznościowych, pogłębiania wiedzy o krajach Unii Europejskiej, preferencji zawodowych). Efekty pracy uczniowie prezentowali licznie zebranej publiczności na scenie w Domu Kultury w Sułowie.

Festiwal Talentów

Od 12 lat rokrocznie 21 marca, z okazji pierwszego dnia wiosny, organizowany jest w naszej szkole Festiwal Talentów w ramach „Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień”, podczas którego uczniowie prezentują talenty, uzdolnienia: wokalne, taneczne, muzyczne, plastyczne, aktorskie, recytatorskie, sportowe, naukowe oraz prezentują swoje zainteresowania”: kolekcje, wystawy, prezentacje. Festiwal cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów, o czym świadczy bardzo duża liczba uczestników. Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest pani Dorota Gibasiewicz.

W roku szkolnym 2020/2021 Festiwal odbył się wirtualnie. Występy i prace dzieci zobaczyć można na stronie https://sites.google.com/view/festiwaltalentow2021/

Powiatowy konkurs przyrodniczego dla uczniów klas I-III
„Co wiem o przyrodzie?”

Organizacja szesnastu edycji powiatowego konkursu przyrodniczego dla uczniów klas I-III „Co wiem o przyrodzie?”

Konkurs przyrodniczy „Co wiem o przyrodzie?” przeznaczony był dla uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu milickiego. Jego pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 2002/2003. Rozwiązując zadania konkursowe, uczestnicy pracowali w grupach trzyosobowych. Zadania konkursowe miały charakter teoretyczny i praktyczny. Obok testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną, uczestnicy zmagali się z zadaniami praktycznymi m.in. rozpoznawali z okazów natury podstawowe gatunki drzew, rozpoznawali gatunki zwierząt z wyświetlanych slajdów, układali łańcuchy pokarmowe, przyporządkowywali opisy do zdjęć i terminów przyrodniczych, rozwiązywali krzyżówki i rebusy. Nagrody sponsorowali Rada Rodziców, Nadleśnictwo Żmigród, Nadleśnictwo Milicz, Firma Tarczyńscy. Konkurs cieszył się zainteresowaniem wielu szkół powiatu milickiego i był bardzo wysoko oceniany przez uczestników konkursu.

Projekt „Boże Narodzenie”

Projekt realizowany jest cyklicznie od 2010roku w klasach I-III. Co roku dzieci z klas młodszych już od połowy października wykonują zadania związane z projektem. Zakres zadań obejmuje edukację polonistyczną, społeczną, artystyczną, przyrodniczą i muzyczną. Dzieci poznają tradycje bożonarodzeniowe w naszej kulturze i w rodzinie. Przygotowują dekoracje świąteczne do klasy, na korytarze, jak również do ozdoby swoich domów. Każda klasa przygotowuje program artystyczny i klasowe wigilie. Podsumowaniem projektu jest spotkanie tuż przed świętami ,gdzie prezentowane są programy artystyczne każdej klasy, wspólny śpiew kolęd oraz świąteczne życzenia.

Dzień Dziecka

Co roku 1 czerwca uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych organizowanych z okazji Dnia Dziecka. W organizację tego przedsięwzięcia włączają się: Rada Rodziców, Ochotnicza Straż Pożarna w Sułowie, Rada Sołectwa Sułów

Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny „Magiczne Miejsca Doliny Baryczy”.

Z inicjatywy Pani Marii Pawłowicz w 2005 r. , zorganizowano Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny i fotograficzny „Magiczne Miejsca Doliny Baryczy”. Celem konkursu było utrwalenie na fotografii bądź namalowanie najurokliwszych miejsc Doliny Baryczy. Uczniowie rozwijali twórczą aktywność plastyczną, a ich dzieła były promowanie na wystawach pokonkursowych. W trakcie kolejnych edycji konkurs zmienił swoją formułę; szkoły nie przysyłały prac konkursowych, lecz uczniowie na miejscu, wykorzystując różne techniki plastyczne, wykazywali się aktywnością twórczą. Konkurs doczekał się piętnastu edycji; koordynatorzy to: Pani Maria Pawłowicz i Pani Marlena Wasiczko.

Działalność PCK i wolontariat

  • Zbiórka publiczna z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów będących stypendystami Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
  • „Góra grosza”
  • Udział w akcji charytatywnej „ Zbieranie nakrętek plastikowych” (akcja trwa przez cały rok szkolny). Nakrętki przekazujemy rodzicom dzieci, które potrzebują stałego leczenia i rehabilitacji.
  • „Kartki dobroczynne”, Fundacja „Sursum Corda” (profilaktyka i edukacja na rzecz osób chorych i współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy” udział m.in. w realizacji projektu „Przyjaciele pomnikowych drzew” oraz w wycieczkach terenowych w ramach projektu „Osobliwości historyczne i przyrodnicze Doliny Baryczy”.
  • Współpracując z Radą Rodziców, w szkole organizowano bale charytatywne pod hasłem „Bawiąc się, pomagasz szkole”. W tematycznie dekorowanej sali gimnastycznej odbywały się zabawy taneczne z okazji andrzejek, sylwestra, walentynek i karnawału. Dochód z imprez przeznaczony był na zakup sprzętu wzbogacającego bazę szkoły. niepełnosprawnych.
  • Fundacja „Pomóż i Ty”. Przesłaniem jest pomoc środowisku osób niewidomych i niepełnosprawnych.
  • Wspieranie Domu Opieki Społecznej w Miliczu poprzez zbieranie słodyczy na szczególne okazje.
  • Pomaganie Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi poprzez zbiórki pieniędzy i żywności dla osób z biednych rodzin.
  • Współpraca z Milickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych poprzez rozprowadzanie kartek świątecznych malowanych przez osoby niepełnosprawne.

Bale charytatywne „Bawiąc się, pomagasz szkole”

Współpracując z Radą Rodziców, w szkole organizowano bale charytatywne pod hasłem „Bawiąc się, pomagasz szkole”. W tematycznie dekorowanej sali gimnastycznej odbywały się zabawy taneczne z okazji andrzejek, sylwestra, walentynek i karnawału. Dochód z imprez przeznaczony był na zakup sprzętu wzbogacającego bazę szkoły.

Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii”

Pierwsza edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Mistrz ortografii” odbyła się w roku szkolnym 2000/2001. Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach – dla uczniów klas II – III oraz dla uczniów klas IV – VI, a od 2017 r. dla uczniów klas IV – VIII. Zmagania z ortografią miały formę tekstu z lukami dla młodszych uczniów oraz dyktanda zawieszającego mieszany materiał ortograficzny dla starszych. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – w ciągu dziewiętnastu edycji uczestniczyli w nim uczniowie ze wszystkich szkół powiatu milickiego.

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego