Godziny pracy

Rok szkolny 2021/2022

PONIEDZIAŁEK 7:45 -14:45
WTOREK 7:30 -12:30
ŚRODA 7:30 -13:30
CZWARTEK 7:45 -14:45
PIĄTEK 7:30 -12:30

Wydarzenia

Lekcje bibloteczne

Lekcje bibloteczne

Lekcje biblioteczne najmłodszych uczniów naszej szkoły. Najmłodsi czytelnicy poznają podstawowe…

Nowe książki w bibliotece

Nowe książki w bibliotece

„Dzieci są najlepszymi czytelnikami prawdziwej literatury” –  powiedział Isaac Bashevis Singer….

Zajęcia biblioteczne

Zajęcia biblioteczne

5 latki podczas cyklicznych zajęć bibliotecznych, przeniosły się w magiczny świat…

Konkurs recytatorski

Konkurs recytatorski

W czwartek 3 grudnia w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski dla…

Narodowe Czytanie

Tradycją Szkoły Podstawowej w Sułowie jest udział w Narodowym Czytaniu. Akcja organizowana…

Zobacz wszystkie https://spsulow.ehost.pl/tag/biblioteka/

Regulamin biblioteki

Regulamin pracy

Funkcjonowanie biblioteki szkolnej i praca nauczyciela bibliotekarza w czasie pandemii
Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN.
Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

Celem procedur jest:

 1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
 2. umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

Obowiązki czytelników :

 1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.
 2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.
 3. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
 4. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika można wyznaczyć oddzielne strefy komunikacyjne (np. oznakowane linią na podłodze): a. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie, b. dla osoby wypożyczającej (np. w czytelni), c. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).
 5. W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
 6. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 7. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną przyjętą w szkole.

Obowiązki bibliotekarzy:

 1. Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
 2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
 3. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
 4. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu. 17

Działania biblioteki

 1. Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.
 2. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.
 3. Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych online.
 4. Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.
 5. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.
 6. Na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.
 7. Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.: – linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl, – linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych