Dowozy

Rodzice dzieci korzystających z dowozów do szkoły  (odwozów do domu) zobowiązani są do złożenia oświadczeń, na podstawie których będą zamawiane bilety miesięczne.
Bez oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczeń   nie może korzystać z autobusu szkolnego.
Wypełnione oświadczenie należy  złożyć w sekretariacie szkoły  do dnia 26.08.2022 r.

Oświadczenie (doc) – kliknij, aby pobrać

Oświadczenie (pdf) – kliknij, aby pobrać

WDŻ

Kilka informacji o zajęciach z wychowania do życia w rodzinie.

Z przedmiotu wdż nie wystawia się ocen cyfrowych. Uczeń, którego rodzice nie zgłosili sprzeciwu udziału w zajęciach ma obowiązek w nich uczestniczyć. Nieobecności wymagają usprawiedliwienia. Jeśli nie chcą Państwo by dziecko uczęszczało na te zajęcia trzeba zgłosić to do Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Sułowie. Kliknij, aby pobrać druk oświadczenia o rezygnacji z uczęszczania na lekcje wychowania do życia w rodzinie.

Przedmiot jest realizowany w wymiarze: 9 godzin koedukacyjnych + 5 godzin z podziałem na grupy (CH/ Dz )- przez jeden semestr

Hasła programowe szeroko uwzględniają problematykę wychowawczą i profilaktyczną. Ich realizacja umożliwia wzmocnienie charakteru ucznia
oraz pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji rodzinnych i społecznych. Program realizowany w szkole to „Wędrując ku dorosłości” wydawnictwa Rubikon

Programy poszczególnych klas – kliknij, aby zobaczyć


Formularz zgody na podanie szczepionki Pfizer-BioNTech przeciwko COVID-19 dla osób w wieku 12-17 lat

Kliknij, aby pobrać (pdf)

Formularz dostępny również na stronie https://www.mass.gov/doc/ma-consent-form-for-individuals-under-18-years-of-age-polish-51821/download