Listy dzieci zakwalifikowanych

Punkt przedszkolny


Oddziały przedszkolne


Klasy I 


Zarządzenie Burmistrza Gminy Milicz

Terminarz rekrutacji określa

ZARZĄDZENIE NR 1016/2023 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Samorządowego w Miliczu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Milicz na rok szkolny 2023/2024

Kliknij, aby przeczytać zarządzenie

Termin składania dokumentów

Szanowni Rodzice, uprzejmie informujemy, że dokumenty dotyczące rekrutacji w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie na rok szkolny 2022/2023 można składać od 27.02.2023 r. do 10.03.2023 r. do:

 • Punktu Przedszkolnego (dzieci 3-letnie i 4-letnie);
 • oddziałów przedszkolnych (dzieci 5 –letnie i 6-letnie);
 • do klasy pierwszej (7-latki).

Druki dotyczące rekrutacji dostępne są w szkole oraz znajdują się na stronie internetowej https://spsulow.ehost.pl/kandydat/rekrutacja-dokumenty/

Wypełnione dokumenty należy złożyć w wyżej wymienionych terminach w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sułowie w budynku A.

Zgłoszenie czy wniosek?

Zgłoszenia do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej wypisują rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie (Sułowie, Baranowicach, Grabówce, Gruszeczce, Łąkach, Miłosławicach, Olszy, Praczach, Rudzie Sułowskiej, Słącznie, Sulimierzu i Wilkowie)

Wnioski do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej wypisują rodzice (opiekunowie prawni) dzieci zamieszkałych poza obwodem (między innymi Niezgoda).

Do Punktu Przedszkolnego ( Sułów, ul. Rynek 12 ) jest tylko  jeden druk. 

Klauzula informacyjna do procesu rekrutacji

Klauzula informacyjna (pdf)


Punkt przedszkolny (Sułów, ul. Rynek 12) – wymagane dokumenty

Oprócz wniosku rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie o zatrudnienie z zakładu pracy bądź oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ponadto należy wypełnić:

 • deklarację pobytu dziecka w przedszkolu
 • zgodę na  wykorzystanie wizerunku  dziecka

Dokumenty do wypełnienia zamieszczone są w dwóch formatach:

 • docx (plik Worda) możliwy do edycji komputerowej i wydrukowania
 • pdf – do wydrukowania i ręcznego uzupełnienia

Druki dostępne są również w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sułowie w budynku A.


Oddziały przedszkolne – wymagane dokumenty

Oprócz zgłoszenia (dla dzieci z obwodu)/wniosku (dla dzieci spoza obwodu) należy wypełnić:

 • zgodę na  wykorzystanie wizerunku  dziecka
 • wniosek o dowożenie, który  wypełniają wszyscy  rodzice/ opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych poza Sułowem (jeżeli  chcą, aby  dziecko korzystało  od 01.09.2023 r. z autobusu  szkolnego);

Dokumenty do wypełnienia zamieszczone są w dwóch formatach:

 • docx (plik Worda) możliwy do edycji komputerowej i wydrukowania
 • pdf – do wydrukowania i ręcznego uzupełnienia

Druki dostępne są również w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sułowie w budynku A.


Klasy pierwsze wymagane dokumenty

Oprócz zgłoszenia (dla dzieci z obwodu)/wniosku (dla dzieci spoza obwodu) należy wypełnić:

 • zgodę na  wykorzystanie wizerunku  dziecka;
 • wniosek o dowożenie, który  wypełniają wszyscy  rodzice/ opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych poza Sułowem (jeżeli  chcą, aby  dziecko korzystało  od 01.09.2023 r. z autobusu  szkolnego).

Dokumenty do wypełnienia zamieszczone są w dwóch formatach:

 • docx (plik Worda) możliwy do edycji komputerowej i wydrukowania
 • pdf – do wydrukowania i ręcznego uzupełnienia

Druki dostępne są również w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sułowie w budynku A.