Sztandar

Sztandar naszej szkoły
 1. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły nauczycieli.
 2. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy najstarszej Szkoły Podstawowej wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu;
 3. Skład osobowy pocztu sztandarowego:
  • chorąży (sztandarowy) jeden uczeń,
  • asysta dwie uczennice;
 4. Kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klasy oraz samorząd szkolny na czerwcowej Radzie Pedagogicznej i przez nią zatwierdzony.
 5. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego);
 6. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu;
 7. Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. w trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;
 8. Insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;
 9. Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;
 10. Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem);
 11. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;
 12. Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;
 13. Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar;
 14. Sztandar oddaje honory:
  • na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”,
  • w czasie wykonywania „Roty”,
  • gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),
  • w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,
  • podczas opuszczenia trumny do grobu,
  • w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
  • podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,
  • w trakcie uroczystości kościelnych.

Logo

Logo szkoły prezentuje uproszczony wizerunek Patrona oraz nazwę szkoły. Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.

Logo naszej szkoły

Ślubowanie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. Każdy pierwszoklasista stojąc w postawie zasadniczej trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarza rotę przysięgi:

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę.
Będę starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”

Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie”

Pożegnanie absolwentów

Pożegnanie absolwentów. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny absolwenci składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają słowa przysięgi.

Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2 3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 października), Święto Niepodległości (11 listopada).

Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:

 • rozpoczęcie roku szkolnego,
 • Święto Szkoły i ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia (20 października),
 • zakończenie roku szkolnego,
 • uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły.

Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych

 1. Na komendę prowadzącego uroczystość:
 • „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”;
 • „Do hymnu” w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;
 • „Do ślubowania” uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą „Spocznij”;
 • „Do przekazania sztandaru” uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę: „Przekazujemy Wam sztandar symbol Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej Patrona”; chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, wstaje i wygłasza formułę :„Przyjmujemy od Was sztandar Szkoły im. Juliusza Słowackiego w Sułowie. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę i naszego Patrona.”; chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas; „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”.
 1. Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, Sztandar szkoły wyprowadzić” uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”.

Hymn szkoły

Każdego dnia przychodzę tutaj

odkrywać karty wiedzy,

bo tu w tej szkole sułowskiej – nowej

uczę się żyć, by wartościowym być.

ref.

Więc co dzień rano biegnę

tu szybko by razem z dzwonkiem na lekcję wejść,

bo tu, w tej szkole przed nami stoją wciąż nowe cele.

Nie trać wiec czasu, wytrwałym bądź.

II

Także Słowacki – patron tej szkoły

musiał ścieżkami takimi przejść,

aby się dzisiaj stać naszym wzorem

i dla Polaka – wieszczem być.

ref.

Więc co dzień rano biegnę

tu szybko by razem z dzwonkiem na lekcję wejść,

bo tu, w tej szkole przed nami stoją wciąż nowe cele.

Nie trać wiec czasu, wytrwałym bądź.

Słowa i muzyka: Anetta Mulik