Wirtualny spacer

Historia powstania

Prace przy zakładaniu ogrodu dendrologicznego rozpoczęły się jesienią 2001. W 2006 r. dzięki dotacji z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse” ogród przybrał obecne kształty. Obecnie zajmuje on powierzchnię 25 arów, znajduje się w nim blisko 200 okazów 57 gatunków roślin zarówno rodzimych, jak i obcych.

Prowadzenie ogrodu dendrologicznego wymaga poświęcenia i czasu. W ramach projektu posadzono żywopłot, wykonano tabliczki identyfikacyjne, skatalogowano wszystkie gatunki roślin.

Pracą w Muzeum Drzewa z prawdziwą pasją zajmowali się uczniowie sułowskiego gimnazjum, a obecnie – szkoły podstawowej. Centralne miejsce w ogrodzie zajmuje drzewo historii.

Początki ogrodu

Podsumowanie projektu

Prezentacja projektu „Muzeum drzewa”

Gatunki

Poniżej prezentujemy listę gatunków drzew z naszego ogrodu dendrologicznego wraz z krótkim opisem.

75-lecie

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego obchodzi 75-lecie istnienia. Podjęto liczne działania związane z tą rocznicą. Ich część ma związek z walorami przyrodniczymi, które są charakterystyczne dla szkoły położonej w największym w Polsce Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy.

Do tych działań zaliczyć można m.in. konkurs na wykonanie budki lęgowej dla ptaków. Głównym celem konkursu było włączenie uczniów naszej szkoły w aktywną ochronę ptaków najbliższej okolicy poprzez budowę budek lęgowych i zwiększenie ilości miejsc, w których ptaki będą mogły zamieszkać. Poprzez udział w konkursie uczniowie kształtowali kreatywne myślenie. Zapoznali się z zasadami budowy budek lęgowych dostosowanych do różnych gatunków ptaków oraz z zasadami montowania budek na drzewach (wysokość zawieszenia budki, orientacja wg kierunków świata). Jednocześnie budowa budek integrowała uczniów z członkami ich rodzin (wspólna praca z ojcem i dziadkiem). W konkursie uczestniczyło 19 uczniów z klas 0-VIII. Zauważalna była duża pomysłowość w budowie budek: różna była wielkość budek, wykorzystany do ich budowy materiał, średnica otworu wlotowego, możliwość otwierania i wysprzątania wnętrza budki. Zbudowane budki lęgowe zostały zawieszone na drzewach w okolicy naszej szkoły. Wszyscy uczniowie za wykonane prace zostali nagrodzeni dyplomami oraz podręcznymi atlasami ptaków.

W okresie wiosennym pracownicy szkoły przygotowali w kilku miejscach na terenie przyszkolnym małe poletka, które zostały obsiane roślinami miododajnymi. Powstałe łąki kwietne zmienią estetykę szkoły, pojawią się liczne owady, dla których kwiaty są źródłem pożywienia. Łąki staną się miejscem życia różnych gatunków zwierząt. Jednocześnie będą wykorzystane na zajęciach edukacyjnych zarówno dla dzieci przedszkolnych jak uczniów klas edukacji zintegrowanej. Również uczniowie klas starszych będą z nich korzystać na lekcjach przyrody i biologii oraz ewentualnie podczas zajęć koła przyrodniczego, biologicznego czy geograficznego. Niekoszone łąki wzbogacą bioróżnorodność terenów zielonych.

Teren szkoły pod względem przyrodniczym posiada bogate zaplecze. Od kilkunastu lat liczne gatunki drzew i krzewów wzbogacają przyszkolny ogród dendrologiczny, założony jeszcze przez uczniów, nauczycieli i pracowników nieistniejącego już Gimnazjum im. Jana Pawła II w ramach projektu „Muzeum Drzewa”. W tym roku ogród, oprócz łąk kwietnych, wzbogacił się o kilkanaście nowych roślin (azalie, rododendrony).

Na terenie parku dendrologicznego znajduje się ogródek meteorologiczny z budką meteorologiczną z zamontowanym sprzętem (termometry, deszczomierz, higrometr, barometr, wiatromierz) do pomiaru podstawowych składników pogody. W tym roku został on odnowiony, pomalowano budkę meteorologiczną oraz wykonano nowe schodki. Uczniowie podczas zajęć terenowych mogą zapoznać się z metodyką pomiarów i obserwacji składników pogody.

Nasza szkoła włączyła się też w obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. Uczniowie klas ósmych brali udział w akcji sprzątania okolic Szwedzkiej Górki. Mimo braku możliwości udziału w zorganizowanej akcji sprzątania w ramach Dnia Ziemi, niektórzy uczniowie z własnej inicjatywy sprzątali tereny położone w pobliżu miejsca swojego zamieszkania. Świadczy to o wzroście świadomości ekologicznej uczniów, którzy czują się odpowiedzialni za środowisko przyrodnicze.

30 kwietnia przypadała międzynarodowa akcja sadzenia drzew. W ramach tej akcji uczniowie grup przedszkolnych wzięli udział w sadzeniu dorodnego dębu kolumnowego, od strony wejścia głównego. Zostanie tam również umieszczona rocznicowa tablica. Zgodnie z sugestią dzieci, dąb ten będzie upamiętniał 75-lecie istnienia Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Sułowie. Młodzi uczniowie, których czeka jeszcze osiem lat nauki w szkole podstawowej, będą mogli przez ten czas opiekować się „jubileuszowym” drzewem, obserwować jego wzrost i wygląd w różnych porach roku. Oprócz pamiątkowego drzewa zasadzono również kilka dębów szypułkowych na terenie obiektu.

Do innych czynności związanych z uatrakcyjnieniem wyglądu naszej szkoły zaliczyć należy również duże zaangażowanie pracowników szkoły, którzy wykonali szereg prac porządkowych i upiększających teren przyszkolny. Oprócz wykonania łąk kwietnych zadbano również o stronę estetyczną – nasadzono kwiaty sezonowe, m.in. róże, pelargonie i surfinie, odmalowano miejsca parkingowe, ogrodzenie oraz krawężniki, dba się o trawniki, wykonano wiosenne cięcia niektórych krzewów i drzew, uporządkowano również miejsce, w którym w przyszłości mogą odbywać się lekcje terenowe.

Przedstawione działania mają na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie walorów przyrodniczych okolic szkoły. Cieszyć może szerokie zainteresowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły działaniami ukierunkowanymi na upamiętnienie 75-lecia istnienia sułowskiej szkoły.

Cztery pory roku w ogrodzie

Wiosna

Lato – wirtualny spacer

Nasz ogród dendrologiczny – czerwiec 2021

Jesień

Zima