Roczny plan pracy szkoły 2022/2023

Kliknij, aby wyświetlić

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

Kliknij, aby wyświetlić

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2022/2023

Kliknij, aby wyświetlić

Statut

Statut Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie – kliknij, aby zobaczyć (pdf)

Procedury ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

Kliknij, aby zobaczyć


Regulamin Punktu Przedszkolnego


Wymagania na poszczególne stopnie, PSO

Dostępne na stronie

https://drive.google.com/drive/folders/1BSrEruCmSAsivQ5Aldwj1d3wWtvkL842?usp=sharing


Rozkład dowozów i odwozów – I semestr 2022/2023

Obowiązuje ten sam rozkład jak w roku szkolnym 2021/2022

Kliknij, aby wyświetlićZobacz również