Roczny plan pracy szkoły

Rok szkolny 2022/2023 – ważne daty

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022r.,
 • Boże Narodzenie – 24–26 grudnia 2022r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2023r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2023r.,
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2023,
 • Boże Ciało – 16 czerwca 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe 13 luty – 26 lutego 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna 6-11.04.2023r

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych  23 czerwca 2022r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych

(w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze):

 • 14.10.2022 r.
 • 31.10.2022 r.
 • 2.05.2023 r.
 • 23-25.05.2023 r.- egzamin ósmoklasisty
 • 26.05.2023 r.
 • 9.06.2023 r.