Harmonogram spotkań z rodzicami 2022/2023

  • 21 września 2022r.
  • 11 stycznia 2023 r.
  • 25 maja 2023 r.

Terminy spotkań z rodzicami w wyjątkowych sytuacjach mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych szkoły.

Terminarz konsultacji z nauczycielami dostępny na stronie Konsultacje