Dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2022/2023

(w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze):

Dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych

(w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze):

  • 14.10.2022 r.
  • 31.10.2022 r.
  • 2.05.2023 r.
  • 23-25.05.2023 r.- egzamin ósmoklasisty
  • 26.05.2023 r.
  • 9.06.2023 r.