Skład prezydium Rady Rodziców 2021/2022

 • przewodniczący – Agnieszka Kazimierska,
 • z-ca przewodniczącego – Agata Peniowicz,
 • sekretarz – Magdalena Kowalska,
 • skarbnik – Katarzyna Pokora

Informacje Rady Rodziców 2021/2022

Nr konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie

48 9582 0000 2000 0016 7699 0001

Kompetencje


Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: – programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, – programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
 3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
 4. Przeznaczenie składek zbieranych na fundusz Rady Rodziców to m.in.
  • pomoc dzieciom najbardziej potrzebującym,
  • przygotowanie paczek na Mikołaja
  • organizacja Dnia Dziecka, zabawy karnawałowej dla dzieci, zabawy andrzejkowej,
  • zorganizowanie pożegnania klas VI – wsparcie samorządu uczniowskiego w ich działaniach,
  • dofinansowanie wycieczek,
  • zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach itp.