PROJEKT nr RPDS.10.02.01-02-0057/21, pn. “Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz”. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020.

Harmonogramy

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE – aktualizacja
Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie

https://docs.google.com/document/d/1aLugT8PmziaBruQrZe7T2fsezWm67ou1/edit?usp=share_link&ouid=109519808608011050586&rtpof=true&sd=true

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie
https://docs.google.com/document/d/1rgNrzdMUD_E8DCJWB2RFzzsc7nBRgZaF/edit?usp=sharing&ouid=109519808608011050586&rtpof=true&sd=true

Zobacz również