|

Skąd się biorą produkty ekologiczne

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to nowy, ogólnopolski program edukacyjny realizowany w oddziałach przedszkolnych, opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Główne założenie programu:
* zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
* kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
* propagowanie zdrowego stylu życia,
* zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.