Konsultacje p. I. Zyber

Konsultacja pani Izabeli Zyber nie odbędzie się w dniu 19.12.2022 od godziny 14:35. Odbyła się wyjątkowo w czwartek 15.12.2022 i wynikała z potrzeby uczniów.